Info

7dentligaen er en studentorganisasjon som arrangerer fotballserie og -cuper for studentlag i Trondheim. Lagene i ligaen tilhører gjerne linjeforeninger som holder på i det små, enten det gjelder antall medlemmer eller fotballinteresse. Noen store klubber har også lag i 7dentligaen, deriblant NTNUI.

I serien spilles 7-erfotball, som blir spilt på Eberg og arrangert av Bedriftsidretten. Sesongen følger skoleåret, og tar hensyn til ferier og eksamensperioder. Hver søndag tar respektive linjeforeningers tropper turen opp til Eberg for å delta i prestisjetunge oppgjør mot rivaliserende studentklubber, enten det er meldt sol eller regn, snø eller bakrus.

VårCupen har blitt en tradisjon, og arrangeres i månedsskiftet april/mai. Denne turneringen blir spilt som en 7er turnerning med kortere kamper. Denne turneringen blir arrangert på Eberg.

InneCupen blir som regel arrangert i februar. Er arrangert som 5er turneringer. I 2019 og 2020 ble den arrangert innendørs på kunstgress i Flatåshallen, noe vi håper å fortsette med i fremtiden!

Vil du og din linjeforening/vennegjeng delta i 7dentligaen fra høsten av? Kontakt oss, så kontakter vi dere når påmeldingen begynner!

Og husk: lag utenfor 7dentligaen kan melde seg på cupene!

Viktig info

Kampreglement


Spillerforsikringer

 • Seriespill
  • Er dekket gjennom påmeldingavgiften til Bedriftsidretten. I 22/23-sesongen er denne 6000 kr, i tillegg til dommerhonorar der hjemmelaget i hver kamp betaler 350 kr.
  • Dersom skade oppstår under kamp, må dere snakke direkte med Bedriftsidretten, som kan sende dere til deres forsikringsfirma.
  • Er en egenandel som kan variere, pleier å ligge på litt over 1000 kr.
 • Cuper
  • Har ikke forsikring, da dette er et ekstratilbud fra styret til å fylle tomrommet mellom jul og seriestart på våren.
  • Alle som deltar på cup deltar dermed på egen risiko.
  • Det vil bli spesifisert i informasjonskrivet tilknyttet cupen om dette har endret seg eller ikke.

Bedriftsidretten

Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) er Norges tredje største særforbund under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og organiserer bedriftsidrett i Norge. Bedriftsidretten er tuftet på frivillighet og har 300 000 medlemmer fordelt på om lag 4 200 bedriftsidrettslag.

Bedriftsidrettens virksomhetsidé er å styrke medlemmenes helse og trivsel ved å skape varig motivasjon for en aktiv livsstil. Bedriftsidretten er en medlemsorganisasjon, og virksomheten er ideell og basert på frivillighet.

Idrettsfestivalen er et av våre store arrangement som arrangeres i januar i Trondheim Spektrum der 6000 deltakere møtes for ulike lagaktiviteter.

Bedriftsidretten tilbyr mange ulike aktiviteter, fra gruppetrening til tradisjonell lagidrett. Se gjerne vår nettside http://midtnorge.bedriftsidretten.no for mer informasjon.

Nyttige nettsider hos Bedriftsidretten:
Trondheim Maraton: www.trondheimmaraton.no
Idrettsfestivalen: http://midtnorge.bedriftsidretten.no
Gruppetrening/ løp: www.springmidtnorge.no

Vår visjon er "et sprekere Norge" der vårt mål er å få folk i aktivitet!

Trondheim Student Fotball Forening

7dentligaen samarbeider med TSFF, Trondheim Student Fotball Forening, som har 11'er serie i fotball.

Sjekk ut mer om TSFF på tsff.no