Info

7dentligaen er en studentorganisasjon som arrangerer fotballserie og -cuper for studentlag i Trondheim. Lagene i ligaen tilhører gjerne linjeforeninger som holder på i det små, enten det gjelder antall medlemmer eller fotballinteresse. Noen store klubber har også lag i 7dentligaen, deriblant NTNUI.  

I serien spilles 7-erfotball, som blir spilt på Eberg og arrangert av Bedriftsidretten. Sesongen følger skoleåret, og tar hensyn til ferier og eksamensperioder. Hver søndag tar respektive linjeforeningers tropper turen opp til Eberg for å delta i prestisjetunge oppgjør mot rivaliserende studentklubber, enten det er meldt sol eller regn, snø eller bakrus.

VårCupen har blitt en tradisjon, og arrangeres i månedsskiftet april/mai. InneCup i februar ble for første gang arrangert i år, noe vi også håper vil bli en tradisjon.

Vil du og din linjeforening/vennegjeng delta i 7dentligaen fra høsten av? Kontakt oss, så kontakter vi dere når påmeldingen begynner!

Og husk: lag utenfor 7dentligaen kan melde seg på cupene!

Viktig info

Kampreglement
Spillerforsikring (beskrivelse kommer snart)

Bedriftsidretten

Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) er Norges tredje største særforbund under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og organiserer bedriftsidrett i Norge. Bedriftsidretten er tuftet på frivillighet og har 300 000 medlemmer fordelt på om lag 4 200 bedriftsidrettslag.

Bedriftsidrettens virksomhetsidé er å styrke medlemmenes helse og trivsel ved å skape varig motivasjon for en aktiv livsstil. Bedriftsidretten er en medlemsorganisasjon, og virksomheten er ideell og basert på frivillighet.

Idrettsfestivalen er et av våre store arrangement som arrangeres i januar i Trondheim Spektrum der 6000 deltakere møtes for ulike lagaktiviteter.

Bedriftsidretten tilbyr mange ulike aktiviteter, fra gruppetrening til tradisjonell lagidrett. Se gjerne vår nettside http://midtnorge.bedriftsidretten.no for mer informasjon.

Nyttige nettsider hos Bedriftsidretten:
Trondheim Maraton: www.trondheimmaraton.no
Idrettsfestivalen: http://midtnorge.bedriftsidretten.no
Gruppetrening/ løp: www.springmidtnorge.no

Vår visjon er "et sprekere Norge" der vårt mål er å få folk i aktivitet!