Partnere

Bedriftsidretten

Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) er Norges tredje største særforbund under Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), og organiserer bedriftsidrett i Norge. Bedriftsidretten er tuftet på frivillighet og har 300 000 medlemmer fordelt på om lag 4 200 bedriftsidrettslag.

Bedriftsidrettens virksomhetsidé er å styrke medlemmenes helse og trivsel ved å skape varig motivasjon for en aktiv livsstil. Bedriftsidretten er en medlemsorganisasjon, og virksomheten er ideell og basert på frivillighet.

Idrettsfestivalen er et av våre store arrangement som arrangeres i januar i Trondheim Spektrum der 6000 deltakere møtes for ulike lagaktiviteter.

Bedriftsidretten tilbyr mange ulike aktiviteter, fra gruppetrening til tradisjonell lagidrett. Se gjerne vår nettside http://midtnorge.bedriftsidretten.no for mer informasjon.

Nyttige nettsider hos Bedriftsidretten:
Trondheim Maraton: www.trondheimmaraton.no
Idrettsfestivalen: http://midtnorge.bedriftsidretten.no
Gruppetrening/ løp: www.springmidtnorge.no

Vår visjon er "et sprekere Norge" der vårt mål er å få folk i aktivitet!