Innebetaling til Innecup 2019

Denne informasjonen har også vært lagt ut på Eventet: https://www.facebook.com/events/300871700772944/

og vår facebookside: https://www.facebook.com/7dentligaen/

Kontonummer for Innbetaling til innecup: 1503.66.89681

Avgiften er som kjent 400 kr per lag.

Kvitter med Lagnavn, tlf for å kontakte lagleder og mail til lagleder.

Betalingsfrist: Mandag 4. Mars